1958 – MELODIA 60 – 2018

Deze maand start een muziekproject in de groepen 4 van de Rank en de Klipper. Na de zomervakantie zijn ze groep 5, en krijgen de lessen een vervolg. De scholen zijn dan samengevoegd. De blaasinstrumenten worden ter beschikking gesteld door MFO. Hans Jonker verzorgt de lessen.

Enkele jaren geleden hebben we de avond4daagse op de laatste avond verwelkomd met muziek bij de Bosfluiter. Dit jaar hebben we dit weer opnieuw gedaan bij de kantine van Tonego. Gezien de reacties gaan we dit leuke evenement opnemen in ons jaarprogramma.

Ook dit jaar zijn we weer aanwezig met een kraampje op de braderie van het dorpsfeest. Een mooie gelegenheid voor iedereen om informatie in te winnen over MFO, of is het nog steeds Melodia? De mogelijkheden voor jong en oud om met muziek te beginnen. Alleen blaasinstrumenten of ook gitaar, contrabas of ukelele? Klassiek of pop?

Cultuur kan niet zonder de Anjeractie. Elk jaar komen we eind mei of begin juni weer langs voor de Anjeractie. Leuk voor het Anjerfonds, maar ook voor onze vereniging. We krijgen namelijk de helft van het gecollecteerde bedrag weer teruggestort op onze bankrekening door het Anjerfonds. Dit jaar was de opbrengst 1130 euro en de helft daarvan is een mooi bedrag. Verder kunnen we bij aanschaf of vervanging van instrumenten, een beroep doen op het Provinciaal Anjerfonds Flevoland voor een bijdrage. Dit jaar is de bastrombone echt aan vervanging toe.

Op donderdagavond 28 juni gaan we met muziek door de bebouwde kom van Luttelgeest. Dit keer niet vanwege onze snertactie, want die komt in het winterseizoen. Nu willen we ons aantal donateurs weer op peil brengen. Bent u al donateur, dan is dit een gelegenheid om uw jaarlijkse bijdrage te verhogen. De buitenwegen worden niet vergeten, maar komen later op de agenda. Dit jaar wordt de bijdrage in september opgehaald of geïncasseerd middels de automatische incasso.

Zet alvast de datum 24 november in uw agenda voor het evenement: MELODIA 60

Albert Posthumus.