Dorpskrant oktober

Melodia en de Kabinetsformatie…?

Terwijl de bladeren hier van de bomen vallen en we nog van de laatste, schaarse nazomerdagen genieten zijn ze in Den Haag druk met hele andere zaken: de formatie van een nieuw kabinet. Leuk, zult u zeggen, maar wat heeft Melodia daar nu mee te maken? Nou, dat heeft te maken met een bericht vanuit onbevestigde, informele bronnen uit de Haagse politiek. Want, hoewel Mark Rutte en Diederik Samsom over heel veel zaken van mening verschillen, lijken ze het volgens die bronnen roerend eens te zijn over één ding. Er moet een nieuw ministerie bij komen: een ministerie van Fanfare…

Nou, dat ‘gerucht’ heeft Melodia meteen serieus opgepakt, want we zijn momenteel bezig met het instuderen van een nieuw muziekstuk van de componist Jacob de Haan met de titel: ’t Ministerie van Fanfare! (Zie apart tekstkader hiernaast.) We gaan dat stuk uitvoeren op 10 november a.s. tijdens het ‘Flevoland Festival Hafabra’ in het zalencentrum ‘Open Haven’ in Zeewolde. Hier zullen allemaal muziekverenigingen optreden vanuit de hele provincie. Een uniek evenement wat een groot spektakel lijkt te worden! De volgorde waarin de orkesten optreden is vooraf nog niet bekend. Om half 11 wordt er geloot en de eerste vereniging zal om 11.00 uur starten. Het laatste orkest is om 17.30 klaar. De opzet van het festival is bedoeld om vanuit een professionele jury opbouwend commentaar te ontvangen over de uitgevoerde muziekstukken. En daarnaast is het natuurlijk gezellig om samen muziek te maken met ‘collega-muzikanten’ uit de hele provincie en naar elkaar te luisteren. Een ‘gelegenheidsorkest’ vanuit het project ‘Blow-your-horn’, met jeugdleden vanuit de hele provincie, zal hier ook optreden met zelf gecomponeerde muziek! Juan Gil van der Graaf van B.V. Toetie doet ook mee!

In onze voorbereidingen naar dit optreden toe hebben we weer ons jaarlijkse studieweekend in Grou (27+28 oktober) en het try-out concert op zondagmiddag 4 november in ‘de Schakel’. Hier zullen ook B.V. Toetie en BEM! optreden. Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd voor dit concert en misschien komt u ons ook aanmoedigen tijdens het festival op 10 november in Zeewolde (zie ‘Agenda’ hieronder voor de exacte locatie).

Agenda komende periode

Zaterdag 13 oktober, vanaf 09:30

Vrijdag 26 november, vanaf 19:00

Zaterdag/zondag 27/28 oktober

Zondag 4 november (’s middags)
 

Zaterdag 10 november, vanaf 09:30

Zaterdag 10 november, vanaf 11:00

Oud papier inzameling

Verenigingsavond in ‘de Bosfluiter’

Studieweekend in Grou

Try-out concert Melodia in ‘de Schakel’
(incl. B.V. Toetie en BEM!)

Oud papier inzameling

Flevoland Festival Hafabra,
Kerk-/zalencentrum ‘Open Haven’, Kerkplein 8, Zeewolde

Jan Posthumus

Dorpskrant juli

Afsluiting seizoen

Inmiddels zitten we al weer vol in de zomer, en gaan wij als Melodia onze zomerstop weer in. De afgelopen tijd hebben we het toch nog best druk gehad, met een aantal mooie optredens. De Slachtemarathon, het dorpsfeest en een benefietconcert, al met al een vol programma zo aan het eind van het seizoen. Het geeft echter veel voldoening om samen muziek te maken, vooral als het publiek er zichtbaar van geniet!

Slachtemarathon

Op 16 juni hebben wij 2 uur lang gespeeld aan de Slachtedyk, waar de 4-jaarlijkse Slachtemarathon werd gehouden. Niet compleet helaas, want een aantal bikkels van Melodia hebben de wandeling zelf gedaan. Auke Hibma en Elzo Lubbers hebben de route gewandeld, terwijl Albert Posthumus hem zelfs gerend heeft! Alle respect voor deze kampioenen!

Ondanks dat we met iets minder mensen waren, heeft dat ons niet weerhouden van het maken van een stukje mooie muziek. Het weer was prachtig, het publiek enthousiast, en het orkest idem. Ondanks dat we onze eigen “marathon” hebben gedaan door 2 uur lang zonder pauzes achter elkaar te spelen, kunnen we terugkijken op een supermooie middag.

Kerkdienst dorpsfeest

Omdat wij door onze deelname aan de Slachtemarathon niet echt bij het dorpsfeest konden zijn, hebben we ditmaal voor het eerst de dienst op zondagochtend begeleid. Met het complete orkest hebben we de zangkunsten van het dorp van een muzikale omlijsting kunnen voorzien. Een mooie afsluiter van de feestweek, en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.

Benefietconcert

Ons laatste concert vond plaats op 7 juli. Het was een benefietconcert dat we ism het gospelkoor “Reflection” in de Nieuw Jeruzalemkerk hebben gehouden. De opbrengst kwam geheel ten goede van de stichting Mont Ventoux, die de berg opgaat in het gevecht tegen kanker. De avond was een groot succes, want we hebben een cheque van bijna 1500 euro mogen overhandigen aan de stichting!

Extra speciaal was dat de dirigent van Reflection, Jan Bode, de zoon is van Frits Bode, die in het (verre) verleden Melodia een tijd heeft gedirigeerd. En hoe toepasselijk was het dan ook dat hij ons ook nog een stuk dirigeerde. Het was een heel speciaal concert, en de contacten voor de toekomst zijn gelegd.

Afsluitend

Helaas staat de tijd niet stil, en zoals overal komt er een tijd dat de jonge honden van het orkest het nest moeten verlaten. Door studieperikelen moeten wij helaas afscheid nemen van Ryanne van Maldegem, Hilde Langebeeke en Michelle de Groot. We wensen hun alle succes toe bij hun studies, maar we hopen stiekem dat ze toch nog kans zien om eens langs te wippen.

Ondanks dat we de vakantie in gaan, blijven we wel het oud papier ophalen. Op 8 augustus en 12 september komen we weer langs, vanaf 18:00 uur ‘s avonds. Rest mij verder niets anders dan u allen een heel fijne zomer toe te wensen, en we zien u weer in het nieuwe seizoen!

Erwin Meijerink

De Mont Ventoux op voor het goede doel

De Mont Ventoux op voor het goede doel

Op 1 september 2012 bedwingen we met duizend fietsers, hardlopers, wandelaars en hand­bikers de Mont Ventoux. Dit jaar is er vanuit de polder ook een groot aantal deelnemers.

De stichting Mont Ventoux is opgericht in 2007 en heeft als Mission Statement: ‘Sport als symbool in de strijd tegen kanker’. De lange en zware beklimming van 22 km, naar een hoogte van 1917 meter, staat symbool voor de zware tijd en strijd die kankerpatienten meemaken in hun leven, tijdens en na hun ziekte periode.

Vanuit de totale opbrengst gaat 60% naar KWF kankerbestrijding. Zij gaan het gebruiken voor oncologisch onderzoek bij kinderen.

En 40% gaat naar regionale, kanker-gerelateerde doelen. Dit jaar is het Toon Hermanshuis in Emmeloord ook een doel dat geld krijgt van de stichting. In het Toon Hermanshuis kunnen mensen met kanker, hun familieleden en naasten terecht voor een persoonlijk gesprek, een warm hart en een luisterend oor, informatie en workshops. Het is mooi dat wij daar, met elkaar als polderbewoners, op deze wijze onze sportieve bijdrage aan kunnen leveren. Wij hebben uw steun nodig om deze actie tot een succes te brengen.

Het was een verrassing dat het gospelkoor Reflection en fanfareorkest Melodia een benefiet concert willen geven om ons te ondersteunen en te helpen om zoveel mogelijk geld op te halen. We hopen dat u ons ook ondersteunt, zodat we vanuit de polder een prachtig bedrag over kunnen maken.

Voor meer informatie: www.stichtingmontventoux.nl

D U S :   K O M   A L L E M A A L   N A A R   H E T   B E N E F I E T C O N C E R T

Wanneer?   Zaterdag 7 juli 2012 om 20:00 (zaal open 19:30)
Waar?   M.F.C. Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, Emmeloord

Dorpskrant juni

Abraham

Jawel, wij hebben weer een Abraham in ons midden. Of eigenlijk niet in ons midden maar vóór Melodia. Onze dirigent, Hans Jonker is eind mei namelijk 50 geworden! Natuurlijk werd dat ‘gevierd’ met een verrassingslied: “Lang zal hij leven!”, aan het begin van de repetitieavond. Ook kreeg hij een kaart met een persoonlijk gedicht en een prachtig boeket bloemen. In de pauze trakteerde Hans ons allemaal op traditionele Friese ‘sûkerbolle’. Proficiat Hans!

Nieuwe leden


Op 15 mei heeft een groep Melodianen ‘de Klipper’ en ‘de Rank’ weer bezocht. Enkele kinderen hebben zich daarna aangemeld voor een proefles. Daarin konden ze, onder leiding van de dirigenten Hans Jonker en Rinze Hogeterp, verschillende muziekinstrumenten uitproberen. Inmiddels heeft Joran Bisschop zich als nieuw lid aangemeld via Melodia en gaat muzieklessen volgen op cornet.
Dat een instrument bespelen voor alle leeftijden is, heeft Dineke Schipper bewezen. Zij volgt inmiddels met veel enthousiasme muzieklessen op sopraan saxofoon. Met al die creatieve, muzikale (ex-) Melodianen uit haar gezin is ze helemaal geïnspireerd geraakt, dus dat gaat vast goed komen allemaal!
Joran en Dineke, heel veel succes en plezier toegewenst! Wie volgt hun goede voorbeeld…?

Veiling

Op 12 mei was het dan zover, de veiling voor het multifunctionele gebouw en evenemententerrein in Luttelgeest. Ook Melodia had een aantal kavels aangeboden: waardecheques voor een proefles arrangement. Hiermee kan men kennis maken met verschillende muziekinstrumenten onder professionele leiding. Op 7 juni, 21 juni en 5 juli zijn deze proeflessen. Ze starten om 18.45 in ‘de Bosfluiter’. De laatste les zal met een heus mini-concertje worden afgesloten. We zijn erg benieuwd en verwachten natuurlijk veel van de muzikale talenten van de kopers!

Agenda

De rest van dit (muzikale) seizoen tot aan de zomervakantie heeft, naast de reguliere repetitieavonden nog heel wat te bieden. Kijk maar eens naar onze agenda hieronder. Met name het benefietconcert bevelen we u van harte aan. Natuurlijk omdat het een zeer bijzonder concert wordt, samen met gospelkoor Reflection. Maar ook omdat de opbrengsten volledig ten goede zullen komen aan de stichting ‘Mont Ventoux’ (kankerbestrijding). Zie ook het artikel elders in deze ‘Kijk op Luttelgeest’.

Donderdag 7 juni (18:45) 1e proefles voor de kopers tijdens de veiling
Woensdag 13 juni (18:00) Oud papier inzameling
Zaterdag 16 juni (13:00) Slachtemarathon; we staan aan de route in het plaatsje Arum
Zondag 17 juni (11:00) Oecumenische kerkdienst tijdens het dorpsfeest in de feesttent
Donderdag 21 juni (18:45) 2e proefles voor de kopers tijdens de veiling
Vrijdag 22 juni (19:30) Buitenconcert BEM! en B.V. Toetie op het pleintje voor ‘de Bosfluiter’
Donderdag 5 juli (18:45) Laatste proefles voor de kopers tijdens de veiling + mini-concertje (!)
Zaterdag 7 juli (20:00) Benefietconcert ten bate van de kankerbestrijding via de stichting ‘Mont Ventoux’, samen met gospelkoor Reflection in ‘M.F.C. Nieuw Jeruzalemkerk’ in Emmeloord
Woensdag 11 juli (18:00) Oud papier inzameling
Donderdag 12 juli (19:30) Afsluiting van het muzikale seizoen met Melodia-totaal (alle leden van Melodia, B.V. Toetie en BEM!) in ‘de Bosfluiter’

We zien u graag weer tijdens één van deze evenementen. Wilt u zelf of een gezinslid ook eens een instrument uitproberen? Neem dan even contact met ons op, of kom een keer langs op onze repetitieavond (iedere donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in ‘de Bosfluiter’).

Jan Posthumus

Dorpskrant mei

Veel fratsen in het voorjaar

Normaal gesproken is het voor ons best rustig rond de maanden april/mei. Koninginnedag is meestal de enige activiteit in deze periode. Dit jaar hadden we wat meer te doen. Zo hebben een aantal leden mee gedaan aan Passie in de Polder, en hebben we onze medewerking verleend aan de viering van Bevrijdingsdag in Emmeloord.

Passie in de Polder

In het weekend van 21 en 22 april hebben een aantal leden van Melodia meegewerkt aan Passie in de Polder. We hebben onze medewerking verleend aan een projectorkest onder leiding van André Rietveld. Dit orkest bestond uit afvaardigingen van 4 verenigingen uit de polder: Flevo Brass, De Zeeschelp, Doka en Melodia. Het was absoluut een leuke ervaring om met zoveel gelijkgestemden uit de polder muziek te maken, en zelfs een stukje theater er bij te doen. Weer eens iets anders dan anders, maar absoluut leuk om te doen.

Koninginnedag

Zoals elk jaar zorgde Melodia voor wat muzikale opluistering op Koninginnedag. Om negen uur begonnen we met de aubade bij het hijsen van de vlag, waarna de vrijmarkt werd gestart. Het was aangenaam weer, en we hebben naar ons idee weer een positieve bijdrage aan de sfeer kunnen leveren. Hoogtepunt was voor ons uiteraard het moment dat onze jeugdleden aanschoven. Het blijft altijd fantastisch om te zien hoe enthousiast ze met de muziek bezig zijn. Al met al een geslaagde ochtend.

Bevrijdingsdag

In het kader van 70 jaar polder, 50 jaar gemeente werd Bevrijdingsdag in Emmeloord dit jaar wat groter aangepakt dan anders. U heeft vast wel in de krant gelezen over de optocht van militaire voertuigen ‘s ochtends. Om de mensen langs de route wat op te warmen waren er een aantal muziekkorpsen uit de polder uitgenodigd. Wij waren ook van de partij. We hadden een prima plaats voor de apotheek (bekender als het oude postkantoor), waar ook flink veel mensen naar de optocht kwamen kijken. Het weer zat mee, we hebben lekker gespeeld en de optocht was ook erg leuk om te zien. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar, alhoewel we de volgende keer best wat langer willen spelen!

Tot slot

Woensdagavond 13 juni komen we het oud papier weer ophalen. Het komt zo af en toe nog voor dat er plastic of piepschuim langs de weg staat, maar dat kunnen we helaas echt niet meenemen. Controleer dus alstublieft vooraf of er nog verkeerd afval tussen zit. Het is voor ons ook geen pretje als we spullen aan de weg moeten laten staan.

Voor de maand mei doen we het verder rustig aan, maar in de maanden juni en juli hebben we weer genoeg te doen. Zo staan we bij de Slachtemarathon, gaan we de zondagsdienst op het dorpsfeest begeleiden, en houden we een concert in samenwerking met Reflection. Kijk voor meer details ook op onze website, www.melodia.nl, en bekijk ook gelijk de foto’s van onze afgelopen optredens. Wie weet raakt u ook geïnspireerd!

Erwin Meijerink