Dirigent

Sinds december 1988 is Hans Jonker uit Drachten onze dirigent.

Hans studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Leeuwarden waar hij het praktijkdiploma HAFABRA-directie en Docerend Musicus Trompet behaalde. Hij heeft zich daarna bekwaamd op het gebied van management en coaching en is al vele jaren dirigent van diverse orkesten en vocale groepen. Daarnaast is Hans docent, coach, workshopleider, arrangeur, examinator en adviseur bij diverse projecten. Sinds oktober 2004 is Hans als zelfstandige werkzaam met een eigen advies- en ondersteuningsbureau ‘JonkerMusicSupport’ waarin al zijn interesses en mogelijkheden aan bod komen.

Op dit moment is hij behalve dirigent van Melodia, ook dirigent van De Bazuin in Tijnje en van Bigband en Zo te Marum/Nuis.

In Luttelgeest geeft hij muziekles in de groepen 4/5 van basisschool de ‘Floreant’ en heeft hij het Melodia School Orkest onder zijn hoede, een gezamenlijk project van Melodia en de ‘Floreant’.

Foto: Bart Ledegang

Hans Jonker, foto door Bart Ledegang

“Muziek is inspirerend, muziek is emotie, muziek is gezelschap, muziek is communicatie, muziek is boeiend, muziek brengt mensen dichter bij elkaar, muziek maakt geen onderscheid, muziek is ……eigenlijk nog veel meer.

Samen muziek maken is een fantastische en ontspannen manier om elkaar te ontmoeten. Samen muziek maken geeft een band.”

Hans Jonker